Thép tấm Trung Quốc

logo

Hotline: 0948 536 537 0943 736 444

Thép tấm Trung Quốc

  • Liên hệ
  • 244

Bảng giá sắt thép tấm Trung Quốc SS400

Stt Quy cách Chiều dài Đơn giá (đã VAT)
1 3.0ly x 1500mm 6/12m 11,300
2 4.0ly x 1500mm 6/12m 11,300
3 5.0ly x 1500mm 6/12m 11,300
4 5.0ly x 2000mm 6/12m 12,000
5 6.0ly x 1500mm 6/12m 11,300
6 6.0ly x 2000mm 6/12m 12,000
7 8.0ly x 1500mm 6/12m 11,300
8 8.0ly x 2000mm 6/12m 12,000
9 10ly x 1500mm 6/12m 11,300
10 10ly x 2000mm 6/12m 12,000
11 12ly x 1500mm 6/12m 11,300
12 12ly x 2000mm 6/12m 12,000
13 14ly x 1500mm 6/12m 11,300
14 14ly x 2000mm 6/12m 12,000
15 15ly x 1500mm 6/12m 11,300
16 15ly x 2000mm 6/12m 12,000
17 16ly x 1500mm 6/12m 11,300
18 16ly x 2000mm 6/12m 12,000
19 18ly x 1500mm 6/12m 11,300
20 18ly x 2000mm 6/12m 12,000
21 20ly x 1500mm 6/12m 11,300
22 20ly x 2000mm 6/12m 12,000
23 60ly x 2000mm 6/12m 12,000
24 70ly x 2000mm 6/12m 12,000
25 80ly x 2000mm 6/12m 12,000
26 90ly x 2000mm 6/12m 12,000
27 100ly x 2000mm 6/12m 12,000
28 110ly x 2000mm 6/12m 12,000
29 150ly x 2000mm 6/12m 12,000
30 170ly x 2000mm 6/12m 12,000

Bảng giá thép tấm Trung Quốc Q235

Thép tấm Trung Quốc Quy cách Chiều dài Đơn giá (đã VAT)
Tấm TQ Q235 4.0ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 5.0ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 5.0ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 6.0ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 6.0ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 8.0ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 8.0ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 10ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 10ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 12ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 12ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 14ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 14ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 15ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 15ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 16ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 16ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 18ly x 1500mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 18ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 40ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 50ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 60ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 70ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 80ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 90ly x 2000mm 6/12m 13,500
Tấm TQ Q235 100ly x 2000mm 6/12m 13,500
Sản phẩm cùng loại
Thép tấm A572 - Q345

Giá: Liên hệ

Thép tấm A572 - Q345

Thép tấm Nga

Giá: Liên hệ

Thép tấm Nga

Thép tấm Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Thép tấm Hàn Quốc

zalo
Hotline
09485365370943736444